Kista Squash Club

Klubbkvällar
Varje söndag har vi klubbspel där alla medlemmar är välkomna. Vi kör igång kl 17.45.
Läs mer >>

Träning för tävlingsspelare
Våra elitspelarea tränar på söndagar med start kl 18.30.
Läs mer >>

Squash för ungdomar
Vill du lära dig att spela squash?
Läs mer >>

Klubbens rankade spelare
Läs mer >>
Kontakt


Så här kontaktar du oss

För information och medlemskap
Göran Waldelius,
tel 08-370244 eller 070-37 278 44
email: goran.waldelius@outlook.com

Medlemsavgift 2016
Medlemsavgiften 2016 är 200 kronor .
Generellt gäller att medlemsavgift för kommande verksamhetsår ska vara betald senast den 31 december. Halv avgift tas ut för nya medlemmar från och med den 1 juli innevarande verksamhetsår.
Full medlemsavgift för kommande verksamhetsår ska vara betald senast den 31 december. Medlemsavgiften sätts in på klubbens Plusgirokonto, se nedan.

Styrelse
Ordförande: Göran Waldelius
Bo Bjunér
Joakim Lidberg
Aldo Lundqvist
Michael Franzen
Kassör: Michael Ohlsson

Adress
Kista Squash Club
c/o Kista Racketcenter
Box 1020
164 21 KISTA


PlusGiro: 1266535-2